Våra produkter tillverkas i Europa och till stor del i Sverige. Vår tillverkning sker primärt i Norden, vilket innefattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. Men vi vill gärna behålla produktionen i Sverige så mycket det går, då det både främjar arbetskraft och miljö.