Vill du som privatperson ta in vårt godis i ditt sortiment och sälja det i din butik utomlands så ber vi dig kontakta vår exportansvarig på exportorder@candypeople.com